Krajowa Szkoła Admisnitracji Publicznej, która przyjmuje zgłoszenia i przeprowadza egzamin, będzie respektowała certyfikaty wydane przez instytucje zrzeszone w Association of Language Testers in Europe (ALTE), a także inne wiarygodne, niezrzeszone w tej organizacji, których certyfikaty gwarantują znajomość języka na poziomie nie niższym niż B2. Tak wynika z projektu rozporządzenia prezesa rady ministrów w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej, o którym pisze w dzisiejszym wydaniu Dziennik Gazeta Prawna.

Tak jak dotychczas znajomość języka mają potwierdzać również m.in.: dyplom ukończenia studiów filologicznych, nauczycielskiego studium języków obcych, dyplom matury międzynarodowej, a także świadectwo ukończenia studiów podyplomowych za granicą lub w Polsce, ale prowadzonych we współpracy z uczelnią zagraniczną i z językiem obcym jako wykładowym.