Powyższe wynika z decyzji nr 141 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 października 2008 r. w sprawie wyznaczenia terminu przeprowadzenia egzaminu po ukończeniu szkolenia początkowego dla osób ubiegających się o wydanie świadectwa kwalifikacji.