Film dostępny jest na stronie internetowej http://www.mg.gov.pl/Przedsiebiorcy/Jedno+okienko/ . Dotyczy wniosku o wpis nowego przedsiębiorcy, zawiera jednak także informacje użyteczne dla przedsiębiorców składających inne zgłoszenia: zmiany wpisu, zawieszenie, zakończenie działalności gospodarczej.

Jednocześnie Ministerstwo Gospodarki przypomina, że trwają prace nad modyfikacją wzoru wniosku. Mają one charakter techniczny i porządkujący, poprawiają wniosek w zakresie problemów zgłaszanych m.in. przez organy ewidencyjne. W najbliższym czasie nowy wniosek zostanie skierowany do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych.

Ponadto w Ministerstwie Gospodarki opracowano aplikację mającą na celu przygotowanie danych w gminnych ewidencjach do przekazania do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Obecnie trwają ostatnie testy tej aplikacji, a uruchomienie ewidencji planowane jest na 1 lipca 2011 r.