Zdaniem ZPP zamieszanie wprowadza art. 39 ust. 2 pkt. 2 ustawy o pracownikach samorządowych, na podstawie którego pracodawca w regulaminie wynagradzania dla pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę może określić warunki i sposób przyznawania dodatku specjalnego. Uwzględniając całokształt regulacji przyjąć należy, że przepis ten ma to tylko znaczenie, że pracodawca może podjąć decyzję o uregulowaniu zasad przyznawania dodatków w regulaminie wynagradzania – uważa Związek.

Jeśli się na to zdecyduje będzie związany regulaminem jako swoistym źródłem prawa pracy. Jeśli tego nie dokona będzie miał możliwość swobodnego przyznawania dodatków specjalnych pracownikom samorządowym zatrudnionym na podstawie umowy o pracę.

Zdaniem związku, analogicznie przedstawia się sytuacja w odniesieniu do zatrudnionych na podstawie powołania. Oznacza to, że w istniejącym stanie prawnym nie ma przeszkód do przyznawania dodatków specjalnych pracownikom samorządowym zatrudnionym na podstawie powołania.