Jak pisze Rzeczpospolita, całkiem niedawno Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku dodała od siebie, że samorządy w ogóle nie powinny zawierać tego typu umów ubezpieczenia, gdyż jest to niezgodne z ustawą o finansach publicznych. RIO, zastrzegając, że nie jest to wiążąca interpretacja prawa, do których wydawania nie ma prawa, twierdzi, że art. 167 ust. 2 ustawy zawiera ściśle określone reguły wydawania pieniędzy przez samorządy. Nie ma tam jednak regulacji, która pozwalałyby pracodawcy samorządowemu zawierać umowę grupowego ubezpieczenia pracowniczego. Nie ma podstaw, żeby samorządy przyjmowały na siebie ewentualne skutki finansowe z tytułu niedopełnienia obowiązków wynikających z postanowień tego typu umów.

Jak czytamy w „Rz” jeśli nie pracodawca samorządowy, to zawieraniem takich umów mogą się zajmować poza związkami zawodowymi, także brokerzy ubezpieczeniowi na zasadzie outsourcingu.